Танилцуулга

Монголын Диф Спортын Хороо нь Монголын Сонсголын Бэрхшээлтэй Иргэдийн Спортын байгууллагуудын үйл ажиллагааны уялдаа холбоог хангаж, тэдгээрийг гадаад, дотоодод төлөөлөх, диф спортын төрлүүдээр тэмцээн зохион байгуулах, диф спортын шигшээ баг бүрдүүлэн гадаад, дотоодын тэмцээнд оролцуулах зэрэг удирдлагын чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилгоор 2012 оны 10-р сарын 25-нд байгуулагдсан болно.
Эдүгээ Монголын сонсголын бэрхшээлтэй иргэдийн оюуны спортын холбоо, Монголын дүлий иргэдийн хөлбөмбөгийн холбоо, Монголын сонсголын бэрхшээлтэй иргэдийн сагсан бөмбөгийн холбоо, ...

amazon
android
bitly
blogger
dnn
drupal
ebay
google
ibm
ios
joomla
linkedin
mac
mac
mac
mac
mac
js slider